Masz pytanie?

jest obecnie pusty...

Umywalki

Umywalki konglomeratowe - nowoczesna i piękna łazienka

więcej

 

 

Wszystkie reklamacje w apm Produkt realizowane są według procedury:

Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

Wady producenckie.

W zależności od producenta towar jest naprawiany , bądź wymieniany na nowy.

 

Adres do obsługi reklamacji :

apm Produkt Anna Michaldo

Łapczyca 527a

32-744 Łapczyca

Wszystkie informacje dotyczące reklamacji prosimy zgłaszać drogą e-mail

biuro@apmprodukt.pl

Ładowanie...